اجرای پروژه آسفالت در حوزه منطقه یک شهری

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، با هدف سهولت عبور و مرور شهروندان ، بهسازی معابر شهری و توزیع متوازن خدمات،  پروژه آسفالت در کوچه ساحل واقع در جاده گلما و کوچه صحراپیما در طالقانی اول بلوار امام رضا(ع) به همت شهرداری منطقه یک اجرا شد.

 

 

چاپ محتويات