ملاقات عمومی مدیران مجموعه شهرداری ساری با شهروندان غیرحضوری برگزار می شود

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، با توجه به شرایط خاص و در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، این هفته سه شنبه 11 آذر99  نیز برای سی و سومین هفته پیاپی، ملاقات عمومی مدیران مجموعه شهرداری ساری با شهروندان بصورت غیرحضوری و از طریق سامانه 137 برگزار می شود.

 

 

 

 

چاپ محتويات