اقدامات شهردارى سارى در مواجهه با کرونا ویروس

 

شهردارى سارى از ابتداى شیوع و انتشار ویروس کرونا در اواخر سال گذشته تا کنون در کنار شهروندان ساروى بوده است


برخی اقدامات شهردارى سارى در مواجهه با کرونا ویروس:

نظارت بر بازارهاى هفتگى و تعطیلى آن به تناوب و بنا بر صلاحدید ستاد مبارزه با کرونا

دسترسى به سیستم برخط پرداخت عوارض نوسازى و پسماند

ضدعفونى مستمر ناوگان حمل و نقل شهرى

ضدعفونى بزرگ کلیه معابر و سطوح با استفاده از ظرفیت سازمان هاى تابعه

مجموعه شهردارى سارى همگام و همراه شهروندان ساروى

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری

چاپ محتويات