همکارانی که پایانی برای کارشان نیست

 

فعالیت‌هایی که هیچ وقت پایان ندارد، هرچه که پای کار باشی باز هم روز جدیدی هست که شرح وظایف برای آن تعریف شده باشد...

 

مجموعه همکاران زحمتکش، با تلاش و خدوم شهرداری ساری در بخش رُفت و روب از آن دست همکارانی هستند که کارشان پایانی ندارد؛ تعطیل پذیر نیست و بی وقفه ادامه دارد در چهار فصل سال.

 

کرونا هم که آمد پای کار بودند؛ تعطیل دو هفته ای هم که برای کشور به لحاظ مواجهه با ویروس کرونا مقرر شد، آنها به انجام وظیفه مشغول هستند...

 

در مجموعه تصاویری که مشاهده می کنید تلاش این عزیزان در یک روز سرد و بارانی پاییز است که به انجام وظیفه مشغولند تا هم پاکیزگی و آراستگی شهری فراهم شود و هم هدایت جریان آب های سطحی به مشکل برنخورد.

 

از همراهی شهروندان ساروی سپاسگزاریم

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری

 

چاپ محتويات