2هزارمترمربع از معابر شهر ساری آسفالت شد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، با هدف سهولت عبور و مرور و بهسازی معابر سطح شهر و به همت شهرداری های مناطق سه گانه و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مرکز مازندران، طی روز گذشته، آسفالت کوچه گلستان ششم در خیابان اسبیورد و ترمیم آسفالت در بلوار خزر، خیابان مازیار ،خیابان شهبند و کوچه کلانتری در خیابان ملت در مجموع به مساحت بیش از 2 هزار متر مربع عملیاتی شد.

 

 

چاپ محتويات