ضدعفونی خیابان ها و معابر سطح شهر به همت شهرداری ساری

 

شهرداری ساری با شیوع موج سوم ویروس کرونا به همت سازمان های تابعه اقدام به ضدعفونی خیابان ها و معابر سطح شهر کرده است.

 

از همه شهروندان ساروی خواهانیم تا با اجرای پروتکل های بهداشتی و دستور العمل های ستاد مقابله با ویروس کرونا در مقابله و مواجهه با این بیماری یارای همدیگر باشند.

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری

 

چاپ محتويات