شهروندان محترم ساروی با مشارکت درسامانه نظام پیشنهادات در فرآیند تصمیم سازی و برنامه ریزی شهری نقش آفرین گردند.

معصومه فلاح نژاد دبیر سامانه نظام پیشنهادات، با اشاره به اینکه مدیریت شهری متکی بر مشارکت شهروندان محترم، رکن اصلی موفقیت برنامه های توسعه شهری می باشد گفت: مشارکت شهروندان به عنوان الگویی کارآمد، موضوعی است که تحقق آن مستلزم ایجاد زیرساخت های مناسب جهت برقراری تعامل سازنده و موثر و به طور قطع دو سویه میان شهروندان و مسئولین شهر می باشد.

لذا در راستای تحقق این هدف بزرگ و بسیار مهم، مدیریت طرح و برنامه شهرداری ساری حرکت به سوی بازنگری و به روز رسانی سامانه نظام پیشنهادات نموده است.

 

 

وی در ادامه افزود شهروندان محترم با مشارکت در این فرصت برابر عملا در فرآیندهای تصمیم سازی و برنامه ریزی شهری به جایگاه واقعی خود رسیده و نقش آفرین می گردند. از این رو به اطلاع همکاران و شهروندان گرامی می رساند جهت برقراری ارتباط با دبیرخانه سامانه نظام پیشنهادات جهت اعلام نظرات خود با شماره 33516151 تماس حاصل نمایند و یا از طریق آدرس http://pishnahadha.saricity.ir/ پیشنهاد خود را ثبت نموده و از همان مسیر نتیجه را پیگیری نمایند.

 

چاپ محتويات