روایتی از فضای سبز شهری از دریچه دوربین

زندگی در شهرهای جدید،  ترافیک و ازدحام خاص خودش را دارد. در مراکز استان ها با ترافیک اداری ارباب رجوع را نیز باید اضافه بر معمول محاسبه نمود.

 

بدین روی، مرکز استان مازندران، ساری، با افزایش جمعیت سال های اخیر این شهر و جمعیت رو به تصاعد شهرنشین در مازندران با مشکلات شهری جدیدی مواجه بوده است.

 

در این دست شهرها، علاوه بر برنامه ریزی شهری عرف و معمول باید متولیان شهر، فکری به حال نشاط اجتماعی شهروندان و پویایی شهر نیز داشته باشند تا زندگی سرد و سخت ماشینی را کمی منعطف تر نمایند.

 

با این رویکرد، شهرداری ساری افزایش سرانه فضای سبز، کاشت گل های دائمی و فصلی، گل آرایی و زیبایی بصری سطوح مختلف شهر را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است. در انجام این امر، رعایت توزیع متوازن خدمات و لحاظ نقطه نقطه شهر جهت پوشش خدمت رسانی سرلوحه کار بوده است تا ساری برای همه دیده شود و باشد.

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری

 

گالری تصاویر

چاپ محتويات