روند پیشرفت احداث نیروگاه زباله سوز+کلیپ

بزرگ ترین پروژه زیست محیطی ساری با شتاب و سرعت روزافزون به همت شهرداری ساری مراحل اجرایی و روند پیشرفت فیزیکی خود را دنبال می کند.

پروژه بزرگ زباله سوز مرکز استان مازندران با اهداف کاهش آلودگی های زیست محیطی و صرفه جویی در زمان و هزینه در حال حاضر با جدیت در کار و با پیشرفت مطلوب در حال انجام است.

 

 

 

 

چاپ محتويات