توسط استانداری مازندران

در راستای ایجاد شور و نشاط اجتماعی و خلق ایده های نو، با هدف بهره گیری از توان افراد خلاق و شناسایی ظرفیتهای توسعه ای روستاها، پویش ایده های برگزیده روستایی توسط استانداری مازندران برگزار می گردد.

جهت پاسخگویی به هرگونه ابهام و سوال با شماره 34450212-011 آقای رضایی تماس حاصل گردد.

لینک فرم ثبت ایده

 

 

 

 

 

 

چاپ محتويات