اتخاذ تمهیدات مناسب برای رفاه حال اصحاب رسانه و ارائه خدمات مطلوب به خبرنگاران

 

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، صبح امروز نشست هم اندیشی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مرکز مازندران با سازمان بسیج رسانه استان با حضور حسین مرتضوی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، حق شناس رییس سازمان بسیج رسانه استان، نیما باقرپور مسئول خانه خبرنگاران شهرداری و محسن هدایتی مسئول بسیج رسانه شهرستان ساری در خانه خبرنگاران شهرداری برگزار شد.

 

 

استفاده از ظرفیت های شهرداری و سازمان بسیج رسانه استان در حوزه اموزش فرهنگ شهروندی ، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه رسانه از موارد مطروحه در این نشست بود.

 

در این نشست بر اتخاذ تمهیدات مناسب برای رفاه حال اصحاب رسانه و ارائه خدمات مطلوب به خبرنگاران ساروی  تاکید شد.

 

همکاری های دوجانبه و هدفمند جهت اطلاع رسانی دقیق تر و بهتر از خدمت رسانی به شهروندان نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

چاپ محتويات