فضاسازی شهری با مضمون تقدیر از زحمات جامعه پزشکی

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری مرکز استان ، در راستای تقدیر از پزشکان،پرستاران ،کادرهای درمانی و مجموعه دست اندرکاران پزشکی کشور علی الخصوص ساری که این روزها در مواجهه و مبارزه با ویروس کرونا تمام وقت در حال خدمت رسانی به بیماران هستند با فضاسازی شهری از این قشر فداکار و زحمتکش تشکر و قدردانی کرد

 

چاپ محتويات