برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران و مسئولین فنی روانشناسی خانه های شهروندی

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری در راستای طرح پیشگیری از طلاق ، دوره آموزشی ویژه مدیران و مسئولین فنی روانشناسی خانه های شهروندی به همت و همکاری اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان مازندران با عنوان« اجرای الگوی مصلحین با استفاده از طرفیت معتمدین محله »  برگزار شد

در این دوره آموزشی که طی دو جلسه و به مدت 4 ساعت برگزار شد ، موضوعات ضررورت و اهمیت حکمیت های خانگی، اصول و شیوه ها و آسیب های اختلاف و پیامدهای طلاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت

چاپ محتويات