ضدعفونی بازارشهید بهشتی (روز سابق) ساری

 


ضدعفونی بازارشهید بهشتی (روز سابق) ساری درجهت جلوگیری ویروس کرونا از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری و بازدید سید سلمان ابوالقاسمی رئیس سازمان از روند انجام آن و دیدار با کسبه های بازار.

 

 

 

 

چاپ محتويات