فواید ومزایای بازیافت کاغذ

 

فواید ومزایای بازیافت کاغذ:


۱-جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی


۲-کاهش مصرف انرژی و ذخیره کردن آن

۳-صرفه جویی در مصرف مواد اولیه و حفظ منابع طبیعی برای نسل های آینده

۴-جلوگیری از آلودگی محیط زیست برای ساخت محصولات از مواد اولیه

۵-کاهش ورود مواد آلاینده به محیط زیست به عنوان زباله

۶-کاهش نیاز به مکان های دفن زباله

۷-بی نیازی از دستگاه­های زباله سوز

۸-اصلاح الگویی مصرف

۹-تشویق و گستردگی فناوری سبز

۱۰-ایجاد شغل های جدید در قالب ایجاد کارگاههای جمع آوری، خرید و فروش، توزیع و استفاده از کاغذ و مقوای بازیافتی

۱۱-ساختن کارخانه آی که ماده اولیه آن از کاغذ بازیافتی باشد 50 تا 80 درصد ارزانتر می باشد.


۱۲-حفظ سرمایه و منابع از طریق جلوگیری از واردات و ایجاد درآمد حاصل از فروش مواد بازیافتی

۱۳-بازیافت هر تن کاغذ از قطع 17 اصله درخت جنگلی جلوگیری میکند

۱۴-درمحل دفن کاغذ و مقوا گاز متان تولید می شود که در شمار گازهای گلخانه ای قرار دارد و با پدیده گرمایش جهانی در ارتباط است.

چاپ محتويات