سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری از همه دوستداران طبیعت و حامیان محیط زیست دعوت بعمل می آورد

 

 

 

 

 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری در راستای حفظ و داشتن محیط زیست سالم، زمینی بدون زباله، جلوگیری ازآلودگی آبها ی زیر زمینی، کاهش اثرات مخرب شیرابه، ساماندهی خاک ونخاله های ساختمانی و دیگر موضوعات مرتبط در نظر دارد از تمامی دوستداران و حامیان محیط زیست جهت مشارکت عمومی و فرهنگ سازی و ارتقاء سطح زیست بوم و کاهش اثرات مخرب فعالیت انسانی که منجر به آلودگی و نابودی طبیعت و... می شود دعوت بعمل می آورد تا با ارائه راهکارها و نقطه نظرات سازنده  گامهای موثرتری در این مسیر بردارد.

 بدیهی است نتایج حاصل از همفکری با شما عزیزان گامی بلند در راستای حفظ محیط زیست خواهد بود.

 

چاپ محتويات