جلسه کمیته درآمدی شهرداری منطقه سه

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ، جلسه کمیته درآمدی به میزبانی شهرداری منطقه و با حضور امینی رئیس اداره درآمدها و املاک عمومی شهرداری ساری، کارگشا مشاور مالی شهردار مرکزی، رئیسی شهردار منطقه، رحمانی کارشناس مدیریت طرح و برنامه و دیگر مسئولین و کارشناسان حوزه درآمدی به منظور  ارزیابی عملکرد درآمدی و برنامه ریزی جهت وصول مطالبات در سالن جلسات برگزار گردید .

 

 

 

 

چاپ محتويات