جلسه پیش بینی بودجه سال 99 شهرداری مناطق سه گانه

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه، صبح امروز جلسه ای به میزبانی شهرداری منطقه و با حضورامینی رئیس اداره درآمدهای عمومی، باقرزاده مدیر طرح و برنامه و طالشی ریس مالی شهرداری ساری،  احمدی شهردار منطقه یک، عطایی شهردار منطقه دو، رئیسی شهردار منطقه سه و دیگر مسئولین و کارشناسان به منظور بررسی وضعیت درآمدی در سال جاری و برنامه ریزی و پیش بینی  بودجه سال 99 در سالن جلسات منطقه برگزار گردید.

 

 

براساس این گزارش، در این جلسه در خصوص  نیازمندی ها در حوزه های عمرانی و درآمدی جهت اعمال در بودجه، وصول مطالبات،  افزایش و شناخت منابع درآمدی، جمع آوری اطلاعات، برنامه ریزی جهت اجرای پروژه ها و صرفه جویی در هزینه پرداخته شد.

 

 

در ادامه اهداف و سیاست های مدیریت شهری مبنی برکاهش هزینه ها و افزایش درآمد مورد تاکید قرار گرفت و بیان شد: لازمه تحقق این امر همکاری و هماهنگی مجموعه شهرداری می باشد  تا با تلاش شبانه روزی و برنامه ریزی مدون در راستای خدمت رسانی مطلوب تر به شهروندان و جذب درآمد موجب فراهم آوردن رضایت شهروندان نیز شویم.

 

 

در پایان این نشست، حاضرین در جلسه به بررسی و شرح وضعیت موارد موجود پرداختند و نقطه نظرات خود را جهت ایجاد درآمدهای پایدار و برنامه ریزی جهت تحقق بودجه 99 به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

 

چاپ محتويات