معرفی کلبه های طرح تپش

 

کلبه 202

مستقر در منطقه 2

بلوار دریا - ابتدای خیابان سیدالشهدا

 

کارشناسان طرح تفکیک آماده تحویل گرفتن زباله های خشک تفکیک شده از شهروندان خارج از محدوده هم می باشند.

 

فاصله تا کلبه بعدی (خیابان سیدالشهدا - نرسیده به چهار راه قرق) 200 متر

فاصله تا کلبه قبلی (بلوار خزر - نبش کوچه توانیر) 700 متر

 

 

چاپ محتويات