معرفی کلبه های طرح تپش

 

کلبه 106

مستقر در منطقه 1

خیابان سلمان  فارسی - میدان منبع آب - پشت دبیرستان شهید رجایی و باهنر - مجتمع ولیعصر

 

کارشناسان طرح تفکیک آماده تحویل گرفتن زباله های خشک تفکیک شده از شهروندان خارج از محدوده هم می باشند.

 

فاصله تا کلبه بعدی (خیابان سلمان فارسی - فضای سبز صابونچی) 400 متر

 

فاصله تا کلبه قبلی ( بلوار داراب - انتهای بیست متری دوم - روبروی چاپ طهران ) 1000 متر

 

چاپ محتويات