بهسازی معابر / هدایت آب های سطحی

 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری، احداث کانال هدایت آب های سطحی  در ورودی شرقی  ، کمربندی و ابتدای محله دیمطوران، آسفالت بلوار امام رضا و نیز تعریض مسیر پل کابلی شهید رنجبر تا پل های شهید نوری در منطقه زغالچال از فعالیت های شهرداری منطقه یک در راستای رفاه حال شهروندان ،بهسازی معابر و سهولت عبور و مرور بوده که در حال اجراست.

 

 

 

چاپ محتويات