رمضانی مسئول ناحیه خبر داد :

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، رمضانی مسئول ناحیه یک شهرداری منطقه خبر داد : به منظور تسهیل وبهبود تردد خودروها، مناسب سازی معابر شهری در مناطق الحاقی انجام پذیرفت.

 

وی همچنین گفت : اجرای عملیات زیر سازی، تسطیح ، رگلاژ و نیز کوبیدن لایه بستر جهت آماده سازی عملیات روکش با رویه آسفالت در خیابانهای تازه آباد پردیس 1، شرف آباد 21، نرگس 4 و کوچه شهید حمیدی صورت پذیرفت.

چاپ محتويات