تداوم اجرای طرح نهضت آسفالت

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ساری ؛ در ادامه طرح نهضت آسفالت در سطح منطقه ، اجرای عملیات روکش آسفالت کوچه بعثت 8 واقع در خیابان بعثت و لکه گیری کوچه شفای 16 واقع در کوی شفا توسط واحد دفتر فنی منطقه اجرایی گردید.

 

در راستای بهسازی و مناسب سازی معابر نیز اجرای عملیات پیاده رو سازی کوچه میثاق مابین خیابان های نهضت و بعثت صورت پذیرفت.

 

شایان ذکر است ، روند اجرای عملیات پیاده روسازی در محدوده میدان فرح آباد نیز توسط این واحد ادامه دارد.

چاپ محتويات