ارائه خدمات با نگاه توسعه محور در مناطق الحاقی

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ساری ؛ ارائه خدمات با نگاه توسعه محور و بر اساس نیاز سنجی های کارشناسانه به همت ناحیه یک شهرداری منطقه  در مناطق الحاقی همچنان در حال اجرا می باشد.

 

از جمله این اقدامات می توان به اجرای عملیات لکه گیری با رویه آسفالت ، ساماندهی و نصب تابلو شناسایی کوچه ها و نیز محوطه سازی در این مناطق به منظور آبادانی و مناسب سازی هر چه بیشتر مناطق الحاقی اشاره نمود.

 

به منظور زیبا سازی منظر شهری ، طرح کاشت گل های نشایی فصلی در ورودی مدارس در مناطق الحاقی اجرایی گردید . در راستای تسهیل ، ایمنی و رفع مشکل در عبور و مرور شهروندان پس از تعریض معابر ، جابجایی و اصلاح جایگاه تیرهای چراغ برق نیز صورت پذیرفت.

چاپ محتويات