نهضت لکه گیری با آسفالت در سطح منطقه

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه، تسهیل و ایمنی در امر تردد و بهبود عبور و مرور شهری، ساماندهی و بهسازی معابر و همچنین زیباسازی ساختار فضاهای شهری و رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری از جمله اهداف لكه گيري در سطح منطقه به شمار می رود.

لازم به ذکر است شهرداری منطقه بر اساس اولویت و برنامه ریزی های انجام شده، معابر سطح این منطقه که نیاز به بهسازی وترمیم  دارد، در دستور کار قرار گرفته و بهسازی خواهد شد.

چاپ محتويات