بازار روز بزرگ

 

بازار روز بزرگ ساری در بلوار امیر مازندرانی در هسته مرکزی شهر واقع می باشد .این بازار با ساماندهی دست فروشان و فروشندگان اطراف امام زاده یحیی تشکیل شد . از سال 1358 این بازار گسترش یافت و به تعداد مغازه ها اضافه شد و سوله ای جدید برای ساماندهی دستفروشان اطراف بازار بنا شد . قالب این بازار معمولا به صنف میوه و تره بار تعلق دارد . هر چند فروشگاه هایی از صنوف دیگر در این بازار به چشم می خورد . این بازار به مساحت 4115 متر مربع  با 150 باب مغازه و حدود 400دستفروش از مهمترین و قدیمی ترین مرکز توزیع میوه و تره بار مرکز استان می باشد .

چاپ محتويات