تجلیل سازمان مدیریت پسماند از مشترکین برتر طرح تفکیک پسماند شهر

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری، در ویژه برنامه شبهای سکوت با محوریت اهداف سازمان مدیریت پسماند از مشترکین برتر تفکیک پسماند شهری تقدیر بعمل آمد.

 

 

سازمان مدیریت پسماند با هدف فرهنگسازی و آموزش در مبحث تفکیک در این ویژه برنامه مشارکت کرد.

 

 کارشناس آموزش سازمان با آموزش شهروندان حاضر در جشن ، به اهمیت موضوع تفکیک پسماند برای بقای زندگی پرداخت.

 

 

همچنین گروه های فعال محیط زیستی(NGO) در این جشن با به همراه داشتن پلاکاردهایی با مضمون حفاظت از محیط زیست همکاری داشتند.

لازم به ذکر است در پایان در این جشن ویژه برنامه کودک با محوریت مفاهیم پسماند برگزار شد.

 

 

 

 

 

چاپ محتويات