دریافت کارت اهداء عضو توسط پرسنل سازمان

 به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری ، به مناسبت 31 اردیبهشت ماه روز جهانی اهداء عضو اهداء زندگی ، 40 نفر از پرسنل سازمان در سامانه اهداء عضو ثبت نام کرده و کارت اهداء عضو دریافت کردند . در ایران اهداء عضو از فردی که با مرگ مغزی مواجه شده به طور رایگان انجام می شود . پرسنل سازمان از این امر خدا پسندانه استقبال کرده و به  انجمن اهداء عضو ایرانیان پیوستند.

 

چاپ محتويات