بازدید مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از مرکز دفن زباله

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری، عباس رجبی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری به همراه ناصر معیل، رئیس هیئت مدیره و کارشناسان فنی سازمان از تصفیه خانه شیرابه و همچنین روند احداث سایت جدید دفن زباله بازدید کردند.
لازم به ذکر است شیرابه حاصل از دپوی زباله در این مرکز به روش تصفیه شیرابه و تبدیل آن به آب آبیاری با استاندارد های جهانی ، مدیریت می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ محتويات