مبانی کاهش و استفاده مجدد پسماند

مؤثرترین راه برای کاهش زباله این است که در وهله اول آن را تولید نکنید. تولید یک محصول جدید نیاز به میزان زیادی از مواد و انرژی دارد، به این صورت که مواد اولیه بایستی از زمین استخراج شده و از این مواد، یک محصول جدید ساخته شود و در نهایت بایستی به محل فروش آن محصول حمل شود. در نتیجه، کاهش و استفاده مجدد از مؤثرترین روش های صرفه جویی در منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست و کاهش هزینه است.

مزایای کاهش و استفاده مجدد

ایده هایی در مورد چگونگی کاهش و استفاده مجدد

کمک مالی

زباله یک شخص، گنجینه دیگری است. به جای دور ریختن لوازم، ابزار یا لباس های بلااستفاده، سعی کنید آنها را بفروشید یا اهدا کنید. نه تنها شما زباله خودتان را کاهش می دهید بلکه با این کارتان به دیگران کمک می کنید. مساجد، مراکز اجتماعی، فروشگاه های وسایل دست دوم (سمساری ها)، مدارس و سازمان های غیر انتفاعی ممکن است انواع اقلام اهدایی، از جمله کتاب های استفاده شده، لوازم الکترونیکی و مبلمان های مستعمل را بپذیرند.

 

مزایای کمک مالی

از فرستاده شدن کالاهای قابل استفاده مجدد به مرکز دفن جلوگیری می کند.

به جامعه و افراد نیازمند کمک می کند.

موجب کاهش مالیاتی پرداختی می شود.

 

 

منبع

 https://www.epa.gov/recycle/reducing-and-reusing-basics

 

ترجمه شده توسط اداره امور ارتباطات و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری

چاپ محتويات