بازدید شهردار مرکز استان از شهرداری منطقه دو

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه دو مرکز استان، مهدی عبوری، شهردار ساری ضمن حضور در شهرداری منطقه دو و دیدار با کارکنان این منطقه، از نزدیک به بررسی روند امور مراجعان در واحدها و قسمت های مختلف پرداخت.

 

 

چاپ محتويات