مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ساری
زارع
سمت
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ساری
ارتباط با مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ساری
  • تلفن : 336060006
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :