مدیر عامل
محمدرضا سلطانی
سمت
مدیر عامل
ارتباط با مدیر عامل
  • تلفن : 01133267152
  • تلفن : 01133268862
  • پست الکترونیک :

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ساری

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری ساری

مسئول نوسازی شهرداری ساری

مسئول حراست شهرداری ساری

مسئول واحد کنترل نظارت شهرداری ساری

کارشناس ساختمان صدور پروانه شهرداری ساری

کارشناسی مدیریت

کاردانی معماری