رییس سازمان
مهندس سید حمید هاشمی
سمت
رییس سازمان
ارتباط با رییس سازمان
  • تلفن : 01133265978
  • تلفن : 09111516016
  • پست الکترونیک :

 

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری ساری

مدیر شهرداری منطقه 3

معاون فنی شهرداری منطقه 3

 

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی مهندسی عمران