شورای اسلامی شهر ساری
روابط عمومی
سمت
شورای اسلامی شهر ساری
ارتباط با شورای اسلامی شهر ساری
  • تلفن : 01133264910
  • تلفن : 01133200840
  • پست الکترونیک :