مسئول امور ایثارگران و جانبازان شهرداری ساری
محمد لزگی
سمت
مسئول امور ایثارگران و جانبازان شهرداری ساری
ارتباط با مسئول امور ایثارگران و جانبازان شهرداری ساری
  • تلفن :
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :