سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری ساری
احمد محمدیان
سمت
سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری ساری
ارتباط با سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری ساری
  • تلفن :
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :