مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و آمار شهرداری ساری
یاسر قربانی
سمت
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و آمار شهرداری ساری
ارتباط با مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و آمار شهرداری ساری
  • تلفن :
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

كارشناس ارشد سيستم‌های اطلاعاتی