معاون فنی و عمرانی شهرداری ساری
عباس رشیدی
سمت
معاون فنی و عمرانی شهرداری ساری
ارتباط با معاون فنی و عمرانی شهرداری ساری
  • تلفن :
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :