سرپرست معاونت شهرسازی، معماری و امور مناطق شهرداری ساری
محمدحسین قبادی
سمت
سرپرست معاونت شهرسازی، معماری و امور مناطق شهرداری ساری
ارتباط با سرپرست معاونت شهرسازی، معماری و امور مناطق شهرداری ساری
  • تلفن :
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :