رئیس پشتیبانی و خدمات شهری پدافند غیرعامل استان مازندران
مهدی عبوری
سمت
رئیس پشتیبانی و خدمات شهری پدافند غیرعامل استان مازندران
ارتباط با رئیس پشتیبانی و خدمات شهری پدافند غیرعامل استان مازندران
  • تلفن : 01133516003
  • تلفن : 01133516004
  • پست الکترونیک :