شهـردار منطقه دو ساری
مرتضی عطایی
سمت
شهـردار منطقه دو ساری
ارتباط با شهـردار منطقه دو ساری
  • تلفن : 33323034
  • تلفن : 33323035
  • پست الکترونیک :