شهـردار منطقه دو ساری
مرتضی عطایی
سمت
شهـردار منطقه دو ساری
ارتباط با شهـردار منطقه دو ساری
 • تلفن : 33323034
 • تلفن : 33323035
 • پست الکترونیک :

 

سوابق حرفه ای سال
ورود به شهرداری ساری 1385
دبیر کارگروه زیباسازی شهرداری ساری 1386-1387
مدیر داخلی و رئیس امور اداری سازمان عمران شهرداری ساری 1388-1391
رییس امور اداری شهرداری منطقه 1 ساری 1391-1394
سرپرست امور اداری شهرداری منطقه 2 ساری 1396
معاونت اداری و مالی شهرداری منطقه 2 ساری 1396-1398
شهردار منطقه 2 ساری 1398

 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع پایان نامه : ارزیابی عملکرد سازمان عمران شهرداری ساری با تاکید بر استانداردهای

                           مدیریت کیفیت ISO 9001:2-8

اهداف و برنامه های مجموعه شهرداری منطقه دو ساری

هدف کلان:

ارتقا کیفیت زندگی شهروندان، دستیابی به شهر سالم

 

اهداف خرد:

اگر مدیریت شهر را مجموعه‌ای از ٣ دایره سرمایه‌گذاران ، سیاست‌گذاران و شهروندان فرض کنیم و هنگام تصمیم‌گیری درباره پروژه‌ها فقط دو دایره اول را در نظر بگیریم، اصل تعادل از بین میرود. بنابراین به منظور حفظ تعادل در اداره ی منطقه ، شهروندمداری ، اصلی غیرقابل چشم پوشی است . با در نظر گرفتن این اصل اساسی و برای نیل به هدف اصلی ، اهداف زیر برای مجموعه ی شهرداری منطقه 2، تبیین میشود.

 • اتمام پروژه های نیمه تمام شهرداری در سطح منطقه
 • کاهش هزینه و نیز افزایش درآمد شهرداری
 • مدیریت برنامه محور و عدم انجام خودسرانه ی امور
 • افزایش فضای سبز شهری در راستای تامین سطح پیشنهاد شده در طرح جامع مصوب شهر که برابر با 5/3 متر مربع به ازای هر نفر است.
 • شناسایی اراضی دارای پتانسیل توسعه ی شهری
 • برقراری دفاتر تسهیل گری در بافت فرسوده ی شهر که قسمت اعظم آن در منطقه 2 استقرار دارند و جلب مشارکت ساکنین این بافت ها در راستای احیای بافت ویژه که شناسنامه و هویت شهر میباشد.
 • توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگی با توجه به پیشینه فرهنگی غنی شهر
 • استفاده از فضاهاي سبز و باز که در محدوده جدید طرح جامع با سطح و سرانه قابل توجه حضور دارند در راستای تأمین فضاهاي خدماتی مورد نیاز
 • استفاده از متخصصین حوزه شهرسازی و برنامه ریزی شهری
 • معرفی و شفاف سازی طرح ها و برنامه های منطقه از طریق بروشورها و بیلبوردها در سطح منطقه
 • تلاش برای برانگیختن مشارکت شهروندان
 • بهسازي کالبدي و ارتقاي نقش نشانه هاي شهري از جمله میدان ساعت و امامزاده یحیی در راستای برندسازی شهر
 • وصول مالیات بر ارزش املاک عدالت مبنا
 • افزایش کیفیت زندگی شهروندان با استفاده از نگاه توامان سخت افزارانه و نرم افزارانه به شهر
 • استفاده از موقعیت استراتژیک منطقه 2 و حضور نشانه های شهری از جمله مسجد جامع، امامزاده یحیی و ... در جهت برند سازی منطقه و شهر