شهردار منطقه یک ساری
مرتضی عطایی
سمت
شهردار منطقه یک ساری
ارتباط با شهردار منطقه یک ساری
 • تلفن : 01133105546
 • تلفن :
 • پست الکترونیک :

 

-معاون مالی و اداری شهرداری منطقه دو ساری

-شهردار منطقه دو ساری

 برنامه ها:

 1. هوشمندسازی شهرداری منطقه  در راستای طراحی و ارائه خدمات شهری مطابق با مأموریت نهاد اجتماعی
 2. مدیریت بهره وری (هزینه، زمان و کیفیت) در تصمیمات و اقدامات
 3. بهبود کیفیت زندگی با بهره گیری از سرمایه های فرهنگی و اجتماعی شهروندان و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی
 4. بهره برداری متنوع، چندمنظوره و در اولویت قراردادن مردم برای استفاده از امکانات، فرصتها و فضاهای خدماتی، ورزشی و فرهنگی موجود در سطح منطقه
 5. اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش بار ترافیکی معابر سطح منطقه و نظام مند نمودن معابر، هوشمندسازی مدیریت ترافیک، آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافیک با مشارکت شهروندان و بخش خصوصی و سایر نهادهای ذیربط
 6. اعتمادسازی و اثبات کارآمدی و برنامه های شهرداری منطقه نزد افکار عمومی
 7. ایجاد شرایط و الزامات تحقق رویکرد شهروند محوری در عمل
 8. اهتمام برای توجه به شهروندان و عاملیت انسان در همه طرح ها و برنامه های توسعه
 9. ساماندهی، تجهیز و منعطف سازی تاسیسات و فضاهای سبز، خدماتی و عمومی جهت افزایش ایمنی و مدیریت بحران و سوانح طبیعی و ... .
 10. تامین رضایت مردم و متناسب کردن اقدامات و فعالیتهای شهرداری با نیازها، توقعات و مطالبات واقعی شهروندان با مشارکت مردم و شورایاری در طراحی و اجرای فعالیتها در سطح منطقه
 11. بهسازی، بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده و بشدت فرسوده و آموزش و اطلاع رسانی مستمر مسائل، معضلات و پیامدهای این بافتها برای شهروندان