شهردار منطقه یک ساری
مصطفی احمدی فولادی
سمت
شهردار منطقه یک ساری
ارتباط با شهردار منطقه یک ساری
  • تلفن : 01133105546
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :