سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی
حمیدرضا فضل‌الله‌نژاد
سمت
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی
ارتباط با سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی
  • تلفن : 01133248318
  • تلفن : 01133248317
  • پست الکترونیک :