سرپرست سازمان
هادی جانبازی
سمت
سرپرست سازمان
ارتباط با سرپرست سازمان
  • تلفن :
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخن مدیرعامل

سپاس بیکران خدای صاحب اقتدار و لایزال را که فرصت خدمت به والاترین خلق زمین را به ما ارزانی داشته است .در جهان امروزی که حصول پیشرفت و توسعه در سایه بهره گیری از فرصت ها بدست می آید توسعه سازندگی در ابعاد مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

مجموعه تحت مدیریت اینجانب با بهره گیری از حداکثر ظرفیت های بالقوه انسانی و تجهیزات مورد نیاز در حوزه عمران و آبادانی و تدبیرهای درست و سازنده می تواند چهره این شهر را آن گونه که در شاٌن و استعداد اوست بیاراید و ما مصمم به انجام این مهم هستیم.

 

در سازمان عمران شهرداری همچون گذشته تمامی تلاش ها بر حفظ حقوق مردم و اعتلاي کشور معطوف می شود و در اين راه عدالت ،صداقت ، امانتداري و خدمت به مردم در سرلوحه گفتار و کردار خود قرار داده و نسبت به رعایت مقررات و ضوابط را در انجام فعاليت هاي سازمان متبوع خود پايبند خواهیم بود.

 

اینجانب در اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با رویکرد اقتصاد مقاومتی و لحاظ برنامه های توسعه شهری ، با استفاده از ظرفیت کارشناسی همکاران و خبرگان بخش عمرانی در راستای انجام ماموریت عالی در سازمان عمران که همانا مدیریت صحیح بر اجرای پروژه های عمرانی محوله در جهت افزایش رضایتمندی ذینفعان می تواند مصداقی بر توسعه پایدار باشد، دست همه تلاشگران و اندیشمندان عرصه مذکور در این بخش را به یاری می فشارم.

 

جابرملکی مدیرعامل سازمان عمران شهرداری ساری