سالمندان

2 آبان 1396
سالمندان

 

برای رسیدن به پیشرفت و استفاده بهینه از تکنولوژی و علم امروزی نمی توان بی تفاوت از آزمون و خطاها و به عبارتی تجریه دیروز به سادگی عبور کرد.

 

حصول توسعه پایدار با رکن اساسی سرمایه های انسانی به دو وجه نیروی فعال و جوان در کنار تدبیر و تجریه سالمندان لحاظ خواهد شد. ساختار شهر و کالبد آن می بایست به تقویت نشاط شهروندی بیانجامد.

 

تکریم و حفظ احترام شهروند سالمند به پاس یک عمر تلاش و مساعی زیر آسمان همین شهر و بهره از کوله بار آموزه ها و تجارب که فرصت مغتنمی برای یک شهر و شهروندانش می باشد که شاید بتوان از آن به عنوان گذر از چالش ها و حرکت به سوی فرصت ها نام برد.

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید