کم توانان

2 آبان 1396
کم توانان

 

توزیع متوازن خدمات شهری و برقراری عدالت اجتماعی در دامنه یک شهر اگر جاری نباشد، یک پای حرکت در مسیر پیشرفت می لنگد.

 

سلامت شهر، سلامت شهروندان در شهری انسان محور، زمانی محقق می گردد که تمامی نیازهای شهروندان به صورت عام و خاص لحاظ گردد تا شاهد ظهور و بروز همه استعدادها در مسیر توسعه باشیم.

 

شهری به توسعه، لبخند پایدار خواهد زد که تمامی شهروندانش زیر آسمان زیر شهر اندیشه پویایی و مجال حرکت موثر را بیابند.

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید