زیرگذر شهید کمالی

29 مهر 1396
زیرگذر شهید کمالی

 

پس از چند دهه پر حادثه سرانجام مهمترين مطالبه ساكنان زغالچال در دستور كار قرار گرفت تا براي هميشه مهمترين دغدغه آنها نيز بر طرف شود در اين راستا احداث زيرگذر شهيد كمالي(زغالچال) دردستوركار قرار گرفت و اجرايي گرديد

اشتراک گذاری

موقعیت پروژه بر روی نقشه

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید