مدیرعامل سازمان
سید رسول مالجو
سمت
مدیرعامل سازمان
ارتباط با مدیرعامل سازمان
  • تلفن : 01133605376
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با مدیرعامل سازمان در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید